Тадбирлар календари

Тадбирлар календари

Дш Сш Чш Пш Жм Шн Як

Коммунал хизматлар сайтлари

ХУЖМШ
  Йўқ, агарда мулкдор уйга кўрсатилаётган хизматдан қониқмаса, у бу масалани ширкатнинг бошқарувини, бошқарув раисини сайлаш ҳамда уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш ваколатига эга ширкат аъзолари умумий йиғилишига киритиши керак.
  Ширкат бошқаруви келаси молиявий йил ҳаражатлар ва даромадлар сметаси лойиҳасини ҳар йили 15 декабргача ишлаб чиқиши, молиявий йил якунидан сўнг 60 кундан кечикмасдан тасдиқлатиши керак. Йиллик ширкат аъзолари умумий йиғилиши молиявий йил якунидан сўнг 60 кундан кечикмасдан чақирилиши керак.
  Овоз бериш ҳуқуқига фақат ширкат аъзоси ёки унинг номидан ва ишончнома асосида иштирок этувчи вакилида бўлади. Қолган ҳамма шахслар овоз бериш ҳуқуқига эга бўлмаган йиғилишга таклиф этилган иштирокчилар ҳисобланади. Ҳар бир ширкат аъзоси умумий йиғилишда битта овоз бериш ҳуқуқига эга. Агар турор-жой умумий мулк ҳуқуқи асосида бир-нечта мулкдорга тегишли бўлса, охиргилар Ширкатга битта аъзолик ҳуқуқига ва мажбуритяларига эга, ва Ширкатни аъзоликга олиш усули тўғрисида Ширкатни хабардор қилиши керак( томонлар ўртасида шартномага асосан ).
  Ҳар йилги Ширкат аъзолари умумий йиғилишидан олдин Ширкатдаги ҳар бир уйда турор-жой мулкдорлари мажлиси ўтказилиши керак.
  Ҳа, Ширкатдаги ҳар бир уйнинг жой мулкдорлари йиғилишида у овоз бераолади, Ширкат аъзолари умумий йиғилишида муҳокамада қатнашиш ҳуқуқига(овоз бераолмайди) эга. Мулкдор Ширкатдаги ҳар бир уйнинг жой мулкдорлари йиғилишида иштирок этиши ва умумий мол-мулкни сақлаш масалалари бўйича қўшма қарор қабул қилинишида иштирок этиш ҳуқуқига эга, шунингдек Ширкат аъзолари умумий йиғилишида муҳокомада қатнашиш ҳуқуқига эга.
  Мулкдор кўп квартирали умумий мулкдаги ўз улушини бегоналаштиришга, ундан жисмоний ёки юридик шахслар фойдасига, шу жумладан уйдаги ёки Ширкатдаги бошқа турар жой мулкдорлари фойдасига воз кечиши ёки ўзига турар жой ва/ёки нотурар жой мулкчилиги ҳуқуқи асосида тегишли бўлган умумий мулк ҳуқуқидаги улуши йўқотилишига олиб келадиган бошқа хатти-ҳаракатларни содир этиши мумкин эмас. Кўп квартирали уйдаги турар жой мулкдорларига умумий мулк умумий улушбай мулк ҳуқуқи асосида тегишлидир. Ҳар бир мулкдорнинг кўп квартирали уйдаги умумий мулкка умумий улушбай мулк ҳуқуқи унинг турар жойга бўлган мулк ҳуқуқидан ажралмасдир.
  Ширкат аъзоси Ширкат ва Ширкатнинг бошқа аъзолари билан келишмаган ҳолда ўзига мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган турар жойдан кўзланган мақсадга мувофиқ эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва тасарруф этиш, шу жумладан уни қонунчиликда белгиланган тартибда ижарага бериш ҳуқуқига эга. Мулкдор мустақил Ширкат билан келишмаган ҳолда ўзига мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган турар жойдан кўзланган мақсадга мувофиқ уйнинг бошқа мулкдорлар ҳуқуқлари ва манфаатини бузмаган ҳолда эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва тасарруф этиш ҳуқуқига эга.
  Ширкат бошқаруви умумий мол-мулкни сақлаш ишлари режаларининг бажарилиши, амалга оширилган ҳамда режалаштирилаётган харажатлар, мажбурий бадаллар ва тўловларнинг йиғими, тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромадлар (фойда) ҳақида ширкат аъзолари олдида мунтазам равишда, уч ойда камида бир марта ҳисобот беради. Ҳисобот тақдим этиш шакли ширкатнинг барча аъзолари учун ҳисоботдан фойдаланиш эркинлигини таъминлаши керак ва у ширкат аъзоларининг умумий йиғилиши қарори билан белгиланади. Ширкат қуйидагиларга мажбур: мулкдорларга умумий мулкнинг ҳолати, амалга оширилган ва амалга ошириладиган харажатлар тўғрисида ахборот бериш, Ширкат аъзолари олдида мазкур Уставда кўзда тутилган тартибда ҳисобот бериш; умумий ҳаражатлар ва умумий ҳаражатлардаги мулкдорларнинг ҳар ойлик ва мақсадли мажбурий бадаллар миқдорларини асослаб бериши керак.
  Ҳа, ширкат ҳуқуқларга эга. мулкдорлар ёки уларнинг вакиллари билан боғланиш учун мулоқот ахбороти (почта ва/ёки электрон манзил, телефон рақамлари) ва турар жойдан фойдаланувчилар сонига боғлиқ бўлган умумий харажатлар миқдорини тақсимлаш мақсадида турар жойда истиқомат қилувчилар сони ҳақидаги маълумотларни сўраб олиш ҳуқуқларига эга.
  Ҳа, фақатгина авария ҳолатида мулкдорнинг ўзи ёки унинг вакили, ёки ички ишлар ва фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш вакилари иштирокида. Кўп квартирали уйдаги турар жойлар мулкдорлари авария ҳолати юзага келган тақдирда авария ҳолатини бартараф қилиш мақсадида таъмирлаш ташкилоти вакилларига эгалланган турор жойга киришни таъминлашга мажбур, агар хонадан эгаси йўқ бўлган тақдирда таъмирлаш ташкилоти вакиллари хонадонга ички ишлар органи ва фуқаролар ўзини-ўзи бошқариш орган вакиллари иштирокида кириш амалга оширилади. Ширкат бошқа мулкдорларнинг мулкига ва/ёки умумий мулкка зарар етказиши мумкин бўлган аварияни бартараф этиш учун Мулкдор биносига дарҳол кириш (шу жумладан, белгиланган тартибда, Мулкдор йўқлигида ва авария пайтида уни хабардор қилиш имкони бўлмаганда) ҳуқуқига эга.
  Ишончнома ширкат аъзосининг вакилига ширкат аъзоларининг битта умумий йиғилишида ёки ишончномада кўрсатилган вақт давомида барча йиғилишларида ширкат аъзосининг номидан ва унинг манфаатларини кўзлаб сўзга чиқиш ҳамда битта йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан ёхуд барча ҳолларда овоз бериш ваколатини бериши мумкин.
  Ширкат аъзоси ўзиниг вакилининг ишночномасини умумий йиғилишда шахсий иштрок орқали бекор кила олади
  Поставщик газа обязан обеспечить: - стабильную поставку газа в соответствии с условиями, указанными в договоре; - своевременное предупреждение потребителя о возможном полном или частичном прекращении поставки газа в связи с выполнением ремонтных работ, аварий и т. п.; - своевременное и качественное выполнение заявки абонента; -плановый ремонт (ревизию) и профилактическое обслуживание внутридомового оборудования; - обеспечить потребителя прибором учета газа.
  В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 сентября 2000 года N 364, тарифы на услуги газоснабжения и электроснабжения устанавливаются Министерством финансов Республики Узбекистан, на услуги водоснабжения, канализации, теплоснабжения и горячего водоснабжения - Министерством финансов Республики Каракалпакстан, управлениями финансов хокимиятов областей и Главного управления финансов г. Ташкента.​
  В товариществе из нескольких домов смета утверждается сначала общим собранием собственников помещений данного дома, а затем общим собранием товарищества как часть сметы доходов и расходов товарищества. К компетенции общего собрания членов товарищества относятся: утверждение сметы доходов и расходов товарищества на год и отчета о ее исполнении. Собрание собственников помещений каждого дома в товариществе принимает решения об утверждении: сметы доходов и расходов на содержание общего имущества каждого дома как части сметы доходов и расходов товарищества. Проект сметы доходов и расходов Товарищества и предложения по размерам обязательных взносов членов Товарищества на предстоящий финансовый год выносятся правлением Товарищества на утверждение общим собранием членов Товарищества. Общее собрание членов Товарищества, созываемое для утверждения отчета по исполнению плана работ и сметы доходов и расходов Товарищества за прошедший год, плана работ и сметы доходов и расходов Товарищества на предстоящий год, а также размера обязательных взносов членов Товарищества и собственников нежилых помещений, проводится в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года.
  Кому принадлежит общее имущество в многоквартирном доме: А) только собственникам квартир (жилых помещений) в этом доме Б) собственникам квартир и нежилых помещений в этом доме В) товариществу Г) хокимияту Ответ: Б) Собственникам квартир и нежилых помещений в доме. Собственник помещения является участником долевой собственности на общее имущество. Собственник нежилого помещения является участником долевой собственности на общее имущество. Общее имущество принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности.
  К компетенции общего собрания членов товарищества относятся: принятие решения о получении заемных средств, включая банковские кредиты, а также заимствовании (перераспределении) средств собственников помещений одного дома на нужды другого дома в товариществе (решение по данным вопросам принимается единогласно или под личные обязательства членов Товарищества по возврату заемных средств).
  К компетенции общего собрания членов товарищества относятся: принятие решений о вступлении и выходе из ассоциаций (союзов) товариществ частных собственников жилья и других объединений.
  Договоры заключает правление в соответствии с решением общего собрания, подписывает в соответствии с решением правления председатель правления. К компетенции правления товарищества относятся: заключение договоров на управление, обслуживание и ремонт общего имущества и имущества товарищества с победителем конкурса. Председатель правления товарищества подписывает финансовые документы, договоры в соответствии с решениями общего собрания членов товарищества или правления товарищества.
  Отдельные части общего имущества в доме могут быть переданы в аренду третьим лицам в порядке и на условиях, установленных общим собранием членов Товарищества, при условии получения согласия не менее пятидесяти процентов собственников помещений данного дома.
Онлайн тарзда бизга мурожаат қилинг